Algemene voorwaarden

About our services

Kwaliteit

Als arts en lid van de WAVAN (Wetenschappelijke Acupunctuurvereniging voor Artsen Nederland) handel ik, en bied ik zorg volgens de regels van de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de gedragsregels van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Deze gedragsregels staan beschreven in het document: De arts en niet-reguliere behandelwijzen, in 2008 opgesteld door de KNMG.

Ik handel conform de beroepsstandaarden voor arts-acupuncturisten. 
Mocht u niet tevreden zijn over de ontvangen zorg, dan ga ik hier graag over in gesprek.
Mocht u onverhoopt een klacht willen indienen, dan is dit mogelijk via de WAVAN.

Betaling

  • Facturen gelieve binnen 14 dagen te voldoen. Indien u niet op tijd betaalt krijgt u eenmalig een kosteloze herinnering. Wanneer wordt nagelaten deze betaling te voldoen worden er 15 euro administratiekosten bovenop de kosten voor de behandeling in rekening gebracht.
  • Indien u verhinderd bent graag 24 uur van te voren uw behandeling annuleren. Behandelingen die later worden geannuleerd worden in rekening gebracht.